зворотній зв’язок
на головну
 
Товариство актуаріїв України (ТАУ)

Вхід для членів

Логін

Пароль

Професія актуарія

Перші актуарії в Україні з'явилися у 1999 році після проведення у Києві 2-річних курсів післядипломної освіти для актуаріїв, організованих Британським Інститутом Актуаріїв (BIoA) за підтримки Know How Fund.

Проведенню таких курсів передувало прийняття у 1996 році закону України «Про  страхування», в якому було зазначено, що страхові тарифи  повинні розраховуватись актуарно, при цьому актуарними розрахунками  можуть займатися особи, що мають відповідну кваліфікацію.

По завершенню 2-річних курсів за результатами проведених іспитів 44 особи отримали свідоцтво, яке надає право проводити та посвідчувати актуарні розрахунки страхових тарифів за всіма видами страхування, окрім страхування життя, 27 з яких — за всіма видами без обмежень.

Походження та тривалий розвиток актуарної професії, перш за все, пов’язується зі страхуванням життя. Моделювання смертності та імовірності виживання із застосуванням методів фінансової математики являлося тією основою, на якій базувалися актуарні розрахунки тарифів, резервів та зобов’язань страхової компанії. З часом актуарії почали приймати активну участь у супроводженні інших видів страхування — страхуванні майна, відповідальності, та будувати більш складні математичні і статистичні моделі.

На сьогоднішній день в Україні найбільшого визнання професія актуарія здобула у таких галузях як страхування життя, загальне страхування, інвестиції та пенсії. Серед членів ТАУ більше 40% працює в сфері страхування життя, у сфері ризикового страхування — близько 35%.

Останнім часом ризикові види страхування починають відігравати все більш значну роль на страховому ринку, вимагаючи від актуарія вдосконалення навичок обробки та аналізу страхової статистичної інформації. Незважаючи на високий рівень загальної математичної освіти в Україні, для розв’язку практичних задач ризикової математики їм необхідна ґрунтовна спеціалізована підготовка. Перед актуаріями постають задачі підготовки аналітичної інформації для прийняття рішень при:

  • формуванні страхових тарифів та визначенні платіжних внесків за страхові послуги;
  • оцінюванні та формуванні оптимального складу страхового портфеля;
  • аналізі грошових потоків та моделюванні активів та зобов’язань для визначення інвестиційної стратегії, розподілі капіталу та інвестиційного прибутку по різних класах бізнесу і визначенні прибутковості капіталу;
  • прогнозуванні фінансово-економічних показників страхової діяльності компанії та оцінці рівня страхових резервів, які забезпечують потрібний рівень надійності для виконання прийнятих компанією страхових зобов’язань;
  • виборі структури та оптимізації параметрів перестрахувального захисту страхового портфеля; розрахунку фінансово-економічних показників перестрахувального захисту (в тому числі сплата за перестрахувальні послуги).

Актуарій несе професійну відповідальність за здійснені ним розрахунки.