зворотній зв’язок
на головну
 
Товариство актуаріїв України (ТАУ)

Вхід для членів

Логін

Пароль

ТАУ

11.04.2013

ТАУ відстояло право актуаріїв на національну освіту

Товариство актуаріїв України домоглося внесення змін до Кваліфікаційних вимог та запуску першого етапу національної системи підготовки актуаріїв.

За експертними підрахунками, для переходу України на МСФО необхідно мати 150-200 актуаріїв. З нинішніми темпами, знадобиться не один десяток років, доки ми забезпечимо фінансовий сектор України достатньою кількістю фахівців з актуарних розрахунків.

У 2010 році Держфінпослуг відмінила запуск національної системи підготовки актуаріїв та зробила ставку на впровадження Британської системи підготовки. За цей час до реєстру додалось 12 чоловік, а 4 фактично вибули.

″Час згаяно і ситуацію треба змінювати. Розуміння цього у нас з Нацфінпослуг є взаємним. Тому і було знайдено компромісне рішення. Запровадження спеціалізованої магістерської програми - лише перший крок на шляху створення Національної системи професійної освіти для актуаріїв. Для приведення її у відповідність до міжнародних стандартів ТАУ буде, додатково до університетської освіти, запроваджувати систему професійних іспитів. Складання професійних іспитів має бути обов’язковим як для набуття повноцінного членства у товаристві, так і для отримання права продовження діяльності. Подібна система діє в усіх розвинених країна, а актуарні асоціації встановлюють вимоги до рівня професійної освіти та стандартів діяльності актуаріїв. Введення таких змін та надання ТАУ відповідних повноважень буде можливе тільки після прийняття нової редакції закону «Про страхування».

Ми погоджуємося з введенням перехідного періоду до 2018 року для актуаріїв дипломованих в 1999 році, але умови їх роботи на цей період, ще треба уточнювати. Не зрозумілим залишається механізм видачі їм тимчасових свідоцтв.″ - говорить Голова Правління ТАУ, Юрій Іванько.

Проект змін до Кваліфікаційних вимог має такі компромісні рішення:

1. Наявність диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра „актуарна та фінансова математика” (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 787 „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”) буде однією з вимог до отримання свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх. До цього часу такі свідоцтва видавалися виключно за умови складання екзаменів, передбачених Американською або Британською системами технічного рівня (1й рівень).

Минулого року, в Університеті ім. Т.Г. Шевченка відбувся перший набір на магістерську програму за спеціальністю «Актуарна та фінансова математика».

Магістерська програма стала одним із результатів реалізації проектів Європейської Комісії – Tacis «Підтримка страхового сектору України» та TEMPUS «Створення Центру актуаріїв та фінансових аналітиків», в рамках яких, протягом п’яти років, співпрацювали Університет ім. Т.Г. Шевченка, ТАУ, Держфінпослуг та експерти з Німеччини, Швеції, Бельгії, Греції та Великобританії.

2. Погоджено механізм сертифікації актуаріїв, дипломованих у 1999 році за програмою Advanced Actuarial Diploma Course .

Відповідно до проекту змін, актуарії, що були дипломовані у 1999 році, отримають свідоцтва, строком до 2018 року. Передбачається, що за цей час вони зможуть пройти процедуру переатестації, відповідно до нововведеної магістерської програми.

3. Для актуаріїв, що отримали тимчасові свідоцтва за Британською або Американською системами буде введено можливість їх повторного отримання.

4. Зрівняли у правах нерезидентів та резидентів при отриманні свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками і посвідчувати їх.

Нагадаємо, що раніше вимога про обов’язковість складання екзаменів за Американською або Британською системами діяла, виключно, для українців. Для нерезидентів існували альтернативні шляхи отримання свідоцтва.

″Ми вважаємо, що на перехідний період актуарії, що отримали свідоцтва у 1999 році за програмою Advanced Actuarial Diploma Course, повинні мати ті ж права, що і актуарії, які отримали свідоцтва, відповідно до діючих Кваліфікаційних вимог та отримати також відповідні свідоцтва. Ми готові розпочали взаємовідносини з новим регулятором з чистого аркушу та сподіваємось, що наші ініціативи щодо розвитку професії актуарія будуть підтримані.″ - Світлана Федорова, член Правління ТАУ, актуарій, дипломований у 1999 році.

http://forinsurer.com/public/13/04/18/4590

Архів новин:
Знайти